Турнир за Купата на Декана

Турнирът за Купата на Декана е ежегодно състезание, организирано от Факултета по Математика и Информатика на Софийски Университет. То се провежда в два варианта - такъв по математика и такъв по информатика. Тази страница съдържа информация само за информатическата разновидност на турнира.

Турнирът за Купата на Декана се провежда вече 15 години, като дава възможност на студенти на факултета да покажат своите знания, съобразителност, и кодерски умения при решаването на алгоритмични задачи, подобни на тези, давани на ACM ICPC. По традиция, за купата могат да се борят само студенти на факултета, като за останалите желаещи да се включат (студенти от други университети и ученици) има предвидено паралелно онлайн състезание. Победителят в турнира получава купа от декана на факултета, а понякога е предвидена награда и за най-добре представилият се ученик.

Формат

Състезанието е с продължителност 5 часа и се провежда на автоматизирана система за тестване (grader). Състезателите имат право да пращат решения на задачите по всяко време в тези 5 часа, като системата им връща (почти веднага) отговор дали решението е минало успешно всички тестове, или е било маркирано като грешно поради някаква причина (wrong answer, time limit, memory limit, runtime error, etc.).

Автоматичната оценяваща система цели оценяването да се извършва напълно безпристрастно. Всяко решение бива тествано върху набор от предварително подготвени тестове, следващи стриктно ограниченията в условията на задачите.
В най-добрия случай намеса от страна на организаторите по време на състезанието няма. Понякога се налага такава при проблеми със системата или открити грешки в условията/тестовете.

Класиране

Всяка задача, на която състезателят е получил OK (тоест е решил успешно) носи 1 точка и време, равно на минутата, в която задачата е била приета. Всеки неуспешен събмит носи 20 минути наказателно време. Накрая класирането се сформира по два параметъра: брой решени задачи (в намаляващ ред, тоест повече е по-добре), и при равен такъв брой - по време (в увеличаващ се ред, тоест по-малко е по-добре).

Задачи

В по-скорошните издания на турнира, задачите са между 8 и 12 на брой, като сложността им е значително разнообразна - от тривиални до много трудни задачи. Обикновено темата включва 2 тривиални, 2-3 лесни, 3-4 средни и 1-2 сложни и 1 много сложна задачи. Тематиката може да покрива най-различни алгоритми и структури данни, като някои от най-честите типове задачи са: графи, динамично оптимиране, алчни алгоритми, стрингове, геометрия, математика и др. Често малките ограничения по време налагат ползването на ефективни алгоритми и структури данни.

Еволюция

Съществени промени във формата на състезанието през годините:
  • В първите седем издания на турнира в състезанието можеха да участват само студенти първи и втори курс. От 2011-та година насам тази рестрикция е облекчена и сега състезанието е отворено за студенти от I-ви до IV-ти курс. През 2013-та и 2014-та година в състезанието имаха право да участват и магистри.
  • В първите няколко издания на турнира броят задачи беше сравнително нисък (5-6), но всички (или всички без една) задачи бяха относително сложни. В днешно време броят задачи е еквивалентен на този на ACM ICPC регионалите и на Републиканската Студентска Олимпиада по Информатика - между 8 и 12, като темите включват по-широк спектър задачи.

Издания

2018

Дата: 20. Януари, 2019г.
Официална страница: www.informatika.bg/tzkd2018

Първо място в онсайт изданието: Виктор Терзиев
Второ място в онсайт изданието: Даниел Атанасов
Трето място в онсайт изданието: Иво Дилов

Победител в онлайн изданието: Енчо Мишинев

Пълен архив с условия, решения и тестове можете да намерите ето тук.

Пълно класиране (смесено onsite и online)
Официално класиране (само onsite)

2017

Дата: 17. Декември, 2017г.
Официална страница: www.informatika.bg/tzkd2017

Първо място в онсайт изданието: Даниел Атанасов
Второ място в онсайт изданието: Иво Дилов
Трето място в онсайт изданието: Антон Чернев

Победител в онлайн изданието: Радослав Димитров

Пълен архив с условия, решения и тестове можете да намерите ето тук.

Пълно класиране (смесено onsite и online).

2016

Дата: 4. Декември, 2016г.
Официална страница: www.informatika.bg/tzkd2016

Първо място в онсайт изданието: Даниел Атанасов
Второ място в онсайт изданието: Иво Дилов
Трето място в онсайт изданието: Георги Шопов

Победител в онлайн изданието: Радослав Димитров

Пълен архив с условия, решения и тестове можете да намерите ето тук.

Пълно класиране (смесено onsite и online).

2015

Дата: 13. Декември, 2015г.
Официална страница: TODO

Първо място в онсайт изданието: Кристиян Цъклев
Второ място в онсайт изданието: Владимир Владимиров
Трето място в онсайт изданието: Марин Шаламанов

Победител в онлайн изданието: Иван Ганев

Пълен архив с условия, решения и тестове можете да намерите ето тук.

Пълно класиране (смесено onsite и online).

2014

Дата: 14. Декември, 2014г.
Официална страница: TODO

Първо място в онсайт изданието: Владислав Харалампиев
Второ място в онсайт изданието: Красимир Георгиев
Трето място в онсайт изданието: Ясен Трифонов

Победител в онлайн изданието: Енчо Мишинев

Пълен архив с условия, решения и тестове можете да намерите ето тук.

Пълно класиране (смесено onsite и online).

2013

Дата: 1. Декември, 2013г.
Официална страница: www.informatika.bg/tzkd2013

Първо място в онсайт изданието: Владислав Харалампиев
Второ място в онсайт изданието: Даниел Балчев
Трето място в онсайт изданието: Ясен Трифонов

Победител в онлайн изданието: Веселин Георгиев

Пълен архив с условия, решения, обяснения на задачите и тестове можете да намерите ето тук.

Пълно класиране от онсайт изданието.
Пълно класиране от онлайн изданието.

2012

Дата: 2. Декември, 2012г.
Официална страница: www.informatika.bg/tzkd2012

Първо място в онсайт изданието: Владислав Харалампиев
Второ място в онсайт изданието: Даниел Балчев
Трето място в онсайт изданието: Иван Вергилиев

Победител в онлайн изданието: Атанас Вълев

Пълен архив с условия, решения, обяснения на задачите и тестове можете да намерите ето тук.

Пълно класиране от онсайт изданието.
Пълно класиране от онлайн изданието.

2011

Дата: 18. Декември, 2011г.
Официална страница: www.informatika.bg/tzkd2011
Първо място в онсайт изданието: Владислав Харалампиев
Второ място в онсайт изданието: Стефан Аврамов
Трето място в онсайт изданието: Даниел Балчев

Победител в онлайн изданието: Веселин Георгиев

Пълен архив с условия, решения, обяснения на задачите и тестове можете да намерите ето тук.

Пълно (смесено) класиране от състезанието.

2010

Дата: 5. Декември, 2010г.

Първо място в онсайт изданието: Иван Георгиев
Второ място в онсайт изданието: Стефан Аврамов
Трето място в онсайт изданието: Красимир Георгиев

Победител в онлайн изданието: Румен Христов

Пълен архив с условия, решения, и тестове можете да намерите ето тук.

Пълно класиране от онсайт изданието.
Пълно класиране от онлайн изданието.

2009

Дата: 20. Декември, 2009г.
Официална страница: www.informatika.bg/tzkd2009
Първо място в онсайт изданието: Момчил Иванов
Второ място в онсайт изданието: Стефан Аврамов
Трето място в онсайт изданието: Георги Бойваленков

Победител в онлайн изданието: Антон Анастасов

Пълен архив с условия, решения, обяснения на задачите и тестове можете да намерите ето тук.

Пълно класиране от онсайт изданието.
Пълно класиране от онлайн изданието.

2008

Дата: 14. Декември, 2008г.

Първо място в онсайт изданието: Александър Георгиев
Второ място в онсайт изданието: Иван Иванов
Трето място в онсайт изданието: Искрен Чернев

Победител в онлайн изданието: Стефан Аврамов

Условията на задачите можете да намерите ето тук.
Тестовите данни можете да намерите ето тук.
Авторските решения можете да намерите ето тук.

Пълно класиране от онсайт изданието.
Пълно класиране от онлайн изданието.

2007

Дата: 2. Декември, 2007г.

Първо място в онсайт изданието: Емил Ибришимов
Второ място в онсайт изданието: Искрен Чернев
Трето място в онсайт изданието: Ивайло Странджев

Победител в онлайн изданието: Петър Иванов

Условията на задачите можете да намерите ето тук.
Тестовите данни можете да намерите ето тук.
Авторските решения можете да намерите ето тук.

Пълно класиране от онсайт изданието.
Пълно класиране от онлайн изданието.

2006

Дата: 26. Ноември, 2006г.

Първо място в онсайт изданието: Преслав Ле
Второ място в онсайт изданието: Ивайло Бояджиев
Трето място в онсайт изданието: Васил Люцканов

Победител в онлайн изданието: Искрен Чернев

Условията на задачите можете да намерите ето тук.
Тестовите данни можете да намерите ето тук.

Пълно класиране от онсайт изданието.
Пълно класиране от онлайн изданието.

2005

Дата: 4. Декември, 2005г.

Първо място в онсайт изданието: Веселин Георгиев
Второ място в онсайт изданието: Светослав Колев
Трето място в онсайт изданието: Ангел Джигаров

Победител в онлайн изданието: Преслав Ле

Условията на задачите можете да намерите ето тук.
Тестовите данни можете да намерите ето тук.

Пълни класирания от онсайт изданието не намерих :(. Пишете ми ако имате такива!
Пълни класирания от онлайн изданието по задачи и по тестове.

2004

Дата: 5. Декември, 2004г.

Първо място в онсайт изданието: Рангел Доков

Победител в онлайн изданието: Васил Люцканов

Условията на задачите можете да намерите ето тук.
Тестовите данни можете да намерите ето тук.

Пълни класирания от онсайт изданието не намерих :(. Пишете ми ако имате такива!
Пълни класирания от онлайн изданието по задачи и по тестове.
Страницата е посетена 11021 пъти.