Списък с темите (подредени в учебен ред)

За групиран по раздели списък, цъкнете тук.

 1. Увод
 2. Термини и устройство на темите
 3. Езици и среди за програмиране
 4. Състезания и тренировъчни системи
 5. Променливи, структури и масиви
 6. Техники и алгоритми
 7. Търсене и итерация
 8. Сортиране
 9. Вход и изход от програма
 10. Разделяй и владей
 11. Двоично търсене
 12. Сложност на алгоритми
 13. Рекурсия и търсене с връщане
 14. Структури данни
 15. Класове и темплейти
 16. Динамичен масив
 17. Списък
 18. Опашка
 19. Стек
 20. Двустранна Опашка
 21. Префиксен масив
 22. Стандартна библиотека, част I
 23. Първа тренировъчна сесия
 24. Стандартна библиотека, част II
 25. Конвенции за стил на кода
 26. Графи и представяне на графи
 27. Търсене в ширина
 28. Търсене в дълбочина
 29. Двоично дърво за търсене
 30. Приоритетна опашка
 31. Бързи сортирания
 32. Най-къс път в граф
 33. Алгоритъм на Дейкстра
 34. Топологично сортиране
 35. Ойлерови пътища и цикли
 36. Несвързани множества
 37. Минимално покриващо дърво
 38. Втора тренировъчна сесия
 39. Побитови операции
 40. Модулна аритметика
 41. Бързо степенуване
 42. Най-голям общ делител и най-малко общо кратно
 43. Алчни стратегии
 44. Динамично оптимиране, част I
 45. Трикове в динамичното оптимиране
 46. Динамично оптимиране, част II
 47. Динамично оптимиране, част III
 48. Индексни дървета
 49. Сегментни дървета
 50. Минимум в интервал
 51. Плъзгащ се прозорец
 52. Прости числа и факторизация
 53. Алгоритъм на Кнут-Морис-Прат
 54. Хеширане
 55. Хештаблица
 56. Срещане в средата
 57. Дълги числа
 58. Комбинаторика и вероятности
 59. Трета тренировъчна сесия
 60. Числа с плаваща запетая
 61. Троично търсене
 62. Геометрия
 63. Силно-свързани компоненти
 64. Най-близък общ родител
 65. Теория на игрите
 66. Динамични списъци
 67. Оптимално двойкосъчетание
 68. Максимални потоци
 69. Минимален разрез
 70. Динамично оптимиране, част IV
 71. Метод на метлата
 72. Артикулационни точки
 73. Стабилни двойкосъчетания
 74. Крайни разлики
 75. Четвърта тренировъчна сесия
 76. Удовлетворяване на булеви изрази
 77. Задачи, решавани с матрици
 78. Интервално дърво
 79. Квадратична опашка
 80. AVL-дърво
 81. Префиксно дърво
 82. Алгоритъм на Ахо-Корасик
 83. Суфиксен масив
 84. Суфиксно дърво
 85. Бързо умножение на дълги числа
 86. Унгарски алгоритъм
 87. Червено-черно двоично дърво
 88. Минимални по цена потоци
 89. Съчетания в произволен граф
 90. Пета тренировъчна сесия
 91. NP-Задачи
 92. A*
 93. Генетични алгоритми
 94. Метод на търсещия лъч
 95. Постепенно задълбаване
 96. Монте Карло метод
 97. Клъстеризация
 98. Splay Tree
 99. BSP Дърво
 100. K-D Дърво
За да предложите корекция, селектирайте думата или текста, който искате да бъде променен,
натиснете Enter и изпратете Вашето предложение.
Страницата е посетена 67140 пъти.

Предложете корекция

Selected text (if you see this, there is something wrong)

(Незадължително) E-mail за обратна връзка: